Till innehåll på sidan

ISSR student winning prize in nationwide competition

Olivia Engström in M7 Swedish has won the first prize in a nationwide competition held by Rising Scholars Sweden

Congratulations to Olivia!

Olivia wrote a debate article in Swedish about sustainability. Her debate article is going to be presented to Stefan Löfven and the Swedish government.

 

Rising Scholars Sweden

The jury consisted of:

  • Peter Wennblad (skribent och biträdande chef på SvD ledare)
  • Inger Enkvist (professor, författare och skribent på SvD ledare) 
  • Anders Sigrell (professor i retorik vid Lunds universitet)  

 

This is Olivias debate article:

Till Sveriges Statsminister,

I svenska skolor får alla barn gratis lunch och de flesta luncherna består av bröd, kött, fisk, ris, eller pasta. Men, det finns inte många luncher som är helt vegetariska som alla elever har tillgång till. Det tycker jag är någonting som borde förändras eftersom vegetarisk mat brukar vara mer hälsosam än mycket av maten som serveras på skolor.

Vegetarisk mat är inte bara mer hälsosam för eleverna. Att producera vegetarisk mat är också bättre för klimatet. Det mest effektiva sättet att producera grönsaker är om man använder droppbevattning (Fonovic, Tanja). Droppbevattning kräver mindre vatten och mindre gödselmedel men man kan få mycket mer grönsaker än med andra bevattningssystem.

År 2016 spenderade Sverige runt 41 miljoner kronor bara på fiskimport (Svenska skaldjurindustrien). Själva fisket bidrar till överfiske och klimatpåverkan på grund av att den transporteras, men det är också så att man skulle kunna plantera mycket mer växter med några av de här pengarna. Om man också tänker på alla sorters köttimport till Sverige så kan man tänka sig att det blir väldigt mycket pengar som skulle kunna placeras bättre om man spenderar pengar på att plantera mer vegetarisk kost och grönsaker.

Det finns många vetenskapliga bevis på att vegetarianer har minskad risk för kroniska sjukdomar som diabetes eller cancer, och med välplanerade vegetariska dieter kan man få minst lika mycket näring som om man äter kött och fisk (Harvard). På grund av detta skulle mer vegetarisk kost i skolan vara väldigt hälsosam för eleverna.

Slutligen tycker jag att skolan borde servera mer vegetarisk kost för att det är bättre för klimatet och eleverna. Vegetarisk kost kan också spara pengar som kan användas till andra saker för eleverna eller i samhället. Men det betyder inte att man ska ta bort kött och fisk från skolluncherna helt, bara att det borde blir mer vanligt med helt vegetariska lunchrätter i skolan.

Olivia Engström
International School of the Stockholm Region (ISSR)
M7B

Share: